^^

M Иван Меньшой Потемкин

Смоленский шляхтич
(Иван Потемкин)
(Иван Васильевич Потемкин)

Föräldrar

Äktenskap och barn

Syskon

Halvbröder och halvsystrar

Från s släktsida Василий Потемкин, Смоленский шляхтич

Noteringar

Anteckningar om personen

1721 - 1722 - шляхтич 1-й статьи 1-й роты полка Смоленской шляхты
1727 - шляхтич полка Смоленской шляхты

Översikt över

Иван Потемкин, Смоленский шляхтич   ? ?    
| ||
Василий Потемкин, Смоленский шляхтич   Ефросинья (Девичья фамилия неизвестна), Дворянка
| ||
Иван Меньшой Потемкин, Смоленский шляхтич