^^

M Любим Потемкин

Дворянин
(Любим Алексеевич Потемкин)

Föräldrar

Äktenskap och barn

Syskon

Halvbröder och halvsystrar

Från s släktsida Алексей Потемкин, Смоленский шляхтич 1680-1742

Noteringar

Anteckningar om personen

Ротмистр Смоленской шляхты
1780 - 1781 - Поречский уездный судья
1782 - 1784 - Поречский предводитель дворянства

Översikt över

Михаил Потемкин, Смоленский шляхтич †1732   ? ?   Михаил Ромейко-Гурко, Смоленский шляхтич †1717   Анастасия Потемкина, Княгиня
| | | |


| |
Алексей Потемкин, Смоленский шляхтич 1680-1742   Мария Ромейко-Гурко, Дворянка 1700-
| ||
Любим Потемкин, Дворянин 1741-1792