^^

M Петр Потемкин

Смоленский шляхтич
(Петр Алексеевич Потемкин)

Föräldrar

Äktenskap och barn

Syskon

Halvbröder och halvsystrar

Från s släktsida Алексей Потемкин, Смоленский шляхтич 1680-1742

Noteringar

Anteckningar om personen

1777 - 1778 - Поречский уездный предводитель дворянства

Översikt över

Михаил Потемкин, Смоленский шляхтич †1732   ? ?   Михаил Ромейко-Гурко, Смоленский шляхтич †1717   Анастасия Потемкина, Княгиня
| | | |


| |
Алексей Потемкин, Смоленский шляхтич 1680-1742   Мария Ромейко-Гурко, Дворянка 1700-
| ||
Петр Потемкин, Смоленский шляхтич 1722-